Kaj je hipnoza?

Hipnoza je stanje usmerjene pozornosti, pri katerem se človek telesno in duševno sprosti. Zavest in mišljenje se oddaljita od vsakodnevnih skrbi. Pride do povečane sugestibilnosti ter zmanjšanega zunanjega zavedanja, kar je osnova za terapevtski pristop. Temu stanju pravimo tudi hipnotski trans.

Omogoča ugoden okvir, v katerem posameznik postane dovzeten za sugestije, ki narekujejo prepoznavanje in koristno rabo njegovih lastnih potencialov. Ali bo dano sugestijo sprejel ali ne, se odloči oseba v transu. V hipnozi se osredotoči na stvari, ki jih želi spremeniti in na načine, kako to najbolje stori.

To stanje lahko s pomočjo hipnotične indukcije doseže večina ljudi, ki so pravilno motivirani in imajo pravilna stališča do nje.

Medicinska hipnoza je v širšem pomenu vsaka pomoč v hipnotičnem transu. Lahko zmanjša uporabo zdravil ali po poveča uspehe sočasnih oblik zdravljenja. Štejemo jo med varne in uspešne metode.

Področja hipnoze

Poznamo: odrsko hipnozo, medicinsko hipnozo, avtohipnozo, hipnozo v športu, v poslu, v psihoterapiji, v forenziki.

Znani uporabniki hipnoze: Goethe, Chopin, Freud, Tomas Edison, Nikola Tesla, Albert Einstein, Winston Churchill, Jackie Kennedy, Kevin Costner,…

Miti in zmotna prepričanja

Mit: V hipnozi nimaš lastne volje. Dejstvo: Hipnoza je povečano stanje koncentracije.  Pride do zaupanja in sodelovanja s strani subjekta. Hipnotizirani lahko sliši in se zaveda vsega, lahko hipnozo konča, če želi.

Mit: Hipnoterapevt  kontrolira tvoje vedenje. Dejstvo: Hipnoterapevt te le vodi in usmerja.

Mit:  Strah, da boš povedal globoko skrivnost, ki je še nihče ne ve. Dejstvo: Oseba v hipnozi se zaveda kaj govori in ne reče ničesar, česar ne želi. Ljudje v hipnozi nadaljujejo z zaščito svojih interesov.

Mit: Hipnotiziran si lahko brez privolitve. Dejstvo: Uspešna hipnoza je odvisna od volje, da jo izkusiš.

Mit: Strah, da se ne boš zbudil. Dejstvo: Kritični ostanek zavesti zagotavlja, da se vrneš v budno stanje.

Uporaba medicinske hipnoze in področja delovanja:

Hipnoza deluje na številnih področjih. Olajša prepoznavanje in nudi rešitve strahov, škodljivih navad in vzorcev in posledično vpliva na kvaliteto odnosov in življenja.  Z uravnovešenjem delovanja uma na telo, z aktivacijo imunskega, hormonskega in avtonomnega sistema telesa povečuje možnost ozdravitve bolezni. Vnaša pozitivne spremembe, boljše razpoloženje, povečanje učinkovitosti.

Uporaba:

 • Zmanjševanje stresa, ter krepitev zdravih mehanizmov za obvladovanje stresa.
 • Izboljšanje samopodobe, jačanje samozavesti, utrjevanje ega.
 • Motnje hranjenja: debelost, bulimija, anoreksija, prenajedanje, ortoreksija.
 • Večanje učinkovitosti in motivacije za trening in uspehe v športu, glasbi,…
 • Depresivna stanja.
 • Zasvojenosti: kajenje. Kontrola navad.
 • Motnje spanja.
 • Glavoboli, migrene.
 • Trema pred nastopanjem, izpiti, izboljševanje uspehov.
 • Strahovi, fobije, panični napadi ( Zardevanje, potenje, strahovi pred letenjem, pred jemanjem krvi,…)
 • Vpliv na spominske funkcije; priklic, amnezija.
 • Bolečinska stanja različne etiologije. Analgezija, anestezija
 • Močenje postelje (enurza), nehoteno uhajanje blata
 • Psihosomatska obolenja: astma, migrena, rana na želodcu, kronično vnetje debelega črevesa (Cron), nevrodermatitis)
 • Priprava na porod.
 Kako deluje?

Medicinska hipnoza je znanstveno priznana. Podprta je z številnimi na dokazih temelječimi raziskavami. V hipnozi prihaja do sinhronizacije med levo in desno hemisfero, pretok krvi v možganih je v hipnozi spremenjen. Natančen mehanizem še ni znan. Ve se, da prihaja v hipnozi do sprememb  možganskih povezav. Izgleda, da je efekt hipnoze v tem, kako možgani komunicirajo z ostalim telesom, preko živčnih impulzov, hormonov, telesnih kemikalij npr. nevropeptidov.

 Kako poteka hipnoterapija?

Pred vsako seanso hipnoterapevt s pomočjo pogovora oceni možnost pomoči s hipnoterapijo in postavljanju konkretnih, operacionaliziranih ciljev, ki si jih želite doseči s pomočjo medicinske hipnoze.  Anamnestična vprašanja, ki jih zastavi ob prvem obisku se navadno nanašajo na naravo problema, ki ga želite razrešiti, vaše morebitne pretekle izkušnje s hipnozo in razgovorom o vaših pričakovanjih, ki jih imate o terapiji. Sledi hipnoza, zbujanje ter ponoven pogovor.

Trans induciramo s hipnotsko tehniko. Nastopi velika sposobnost sugestibilnosti in udejanjanja imaginacije, ki deluje v korist ciljev. Ob hipnotizerjevem vodenju omogoča usmerjene vplive na duševnost in telo.

Prva seansa običajno traja eno uro do uro in pol, vsaka naslednja do 45 min.

Po prvi hipnozi se oceni odzivnost na hipnozo. Običajno sta potrebna vsaj dva obiska, nato se oceni in prilagaja individualnim značilnostim in potrebam. Pri nekaterih kompleksnih težavah, kot je zdravljenje depresije ali vnašanje več sprememb v življenjski stil, je potrebno daljše obdobje hipnoterapije.

Za prvi obisk se je potrebno dogovoriti v naprej, in ga odjaviti vsaj dva dni pred terminom. V nasprotnem primeru nepravočasno odjavljen termin plačate v celoti.

Kdo je kandidat za hipnozo?

Hipnotiziramo lahko do določene stopnje vsako osebo, ki je pripravljena sodelovati in je ustrezno motivirana. Hipnozo se da doseči pri triletnem otroku in pri starih ljudeh. Na splošno velja, da se da lažje hipnotizirati inteligentne ljudi.

Komu jo odsvetujemo?

Hipnoze ne izvajamo pri osebah s hudimi duševnimi motnjami, kot je psihoza, samomorilnost, duševna manj razvitost ali epilepsija.

 Kdo vodi hipnozo?

Nevenka Prevodnik, dr. med., spec. psihiatr., terapevtka medicinske hipnoze