O lebdenju in učinkih lebdenja je na voljo veliko gradiva (predvsem s področja športa in medicine). Tukaj vam predstavljamo del publikacij in  raziskav o lebdenju, ki razkrivajo nekatere presenetljive rezultate.

raziskave

Knjiga o lebdenju, ki jo je napisal Michael Hutchison je sprejeta kot najboljša knjiga napisana na to temo.

​Raziskave omejitev dražljajev iz okolja (REST) 

Mednarodno združenje REST raziskovalcev (IRIS) je bilo ustanovljeno leta 1982. Cilji združenja so:

 • možnost REST raziskovalcev za izmenjavo njihovih izsledkov raziskav
 • omogoča komunikacijsko omrežje za REST raziskovalce in zainteresirane za REST
 • organizacija mednarodnih konferenc REST

Raziskovalne naloge predstavljene na konferencah so bile objavljene tudi v knjigah. V raziskavah so zajete teme o učinkih lebdenja:

 • krepitev ustvarjalnosti
 • povečanje športne zmogljivosti
 • obvladovanje stresa
 • biološki učinki
 • psiho fiziološki učinki
 • hipnoza
 • kožne bolezni
 • zdravljenje motenj in navad
 • zdravljenju fizičnih in psihičnih motnj, kot je anksioznost, klaustrofobija
 • avtistični otroci
 • pred menstrualni sindrom (PMS)
 • kronične bolečine
 • revmatoidni artritis.

Nekaj literature o lebdenju:

Knjiga o lebdenju: Raziskovanje zasebnega morja (1984, ponatis 2003), M Hutchison, Gateway Knjige, Nevada City, Kalifornija
Clinical and experimental restricted environmental stimulation: New developments and perspectives (1993), AF Barabasz/M Barabasz, (based on the 4th International Conference on REST), Springer-Verlag New York Inc.
Restricted environmental stimulation: Research and commentary (1990), TH Fine/JW Turner (based on the 3rd International Conference on REST) Medical College of Ohio Press, Toledo, Ohio
Second international conference on REST (1985), TH Fine/JW Turner, IRIS Publications, Toledo, Ohio
First international conference on REST and self-regulation (1983), TH Fine/JW Turner, IRIS Publications, Toledo, Ohio

Nekaj raziskav:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11854763

http://www.elixa.com/float/abstracts.htm