Stres na delovnem mestu je vse bolj prisoten. V deželah EU je od 50 do 60 % izgubljenih delovnih dni posledica preobremenjenosti. Ali povedano drugače: EU stane odsotnost  dela zaradi negativnih vplivov stresa 20 milijard evrov letno.

poslovnez

V delovnem okolju je obvladovanje in preprečevanje stresa investicija v dobro razpoloženje, preprečevanje kronične izčrpanosti, psihosomatskih bolezni in posledično bega v odsotnost, preprečevanje bolniških odsotnosti ter ohranjanje delovne učinkovitosti na ustrezni ravni.

Podjetja, ki se tega zavedajo, se vedno večkrat poslužujejo lebdenja za svoje zaposlene.

 Lebdenje, za razliko od ostalih tehnik za odpravo stresa, vam nudi takojšnje olajšanje in ne zahteva nobene spretnosti (razen sposobnosti, da se eno uro leži!).

 Lebdenje vam zagotavlja odpravo stresa, vam zbistri misli, da se osredotočite na situacijo, področje, ki vam je pomembno.

 Lebdenje poveča:

  • ustvarjalnost
  • sposobnost reševanja problemov
  • koncentracijo
  • osebno motivacijo
  • raven energije.